1.ОБЩИ ПОНЯТИЯ

За да придобием най-точна представа при описанието на трудността на маршрутите в планината, е добре да се запознаем с някои от най-често използваните понятия.

 • Денивелация – това е разликата във височината между две точки от земната повърхност. Тъй като височината на дадена точка от земната повърхност се измерва в метри надморска височина, то разликата между две точки или денивелацията между тях обикновено също се измерва в метри. Така, ако Черни връх е висок 2290 метра, а хижа Алеко се намира на 1800 м.н.в, денивилацията меду тях е 490 метра.
 • Продължителност/дължина на прехода – Разбира се, разстоянието се измерва в километри, но в планината често тази мерна единица се използва трудно, заради възможните трудности по терена, стръмните изкачвания или слизания по маршрута, различното темпо на участниците в групата или моментните метеорологични условия в планината. Затова най-често използваме часовете като мерна единица за продължителност на ходенето. Те разбира се са осреднени и подлежат на промяна под въздействието на гореизброените фактори и не включват времето за почивки или снимки.
 • Технически умения – В някои от маршрутите може да има нужда участниците да имат определени технически умения. Това могат да бъдат умения за боравене с пикел, спускане на рапел, ходене с котки, откатерване на скали или лед и др. Част от тези умения могат да се придобият по време на кратка тренировка с водача преди програмата или на тренировка проведена в определен ден преди или по време на пътуването. Тази информация ще бъде упомената изрично във всеки маршрут, към който тя има отношение.

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАРШРУТИТЕ ПО ТРУДНОСТ

ВАЖНО! Често маршрутът може да попада в повече от една категория в зависимост от моментните условия в планината. Също така не е задължително всички условия да са изпълнени, за да попадне даден маршрут в категория труден или екстремен – нужно е само едно! Затова в случай, че имате съмнения или искате да направите възможно най-информиран избор, не се колебайте да се свържете за съвет с нашите професионални планински водачи на телефони: 0878921021 или на 0886752332

 • Фототур - Това е маршрут, в който основната част от предвижването се извършва с автомобилен транспорт. От участниците не се изисква никаква физическа подготовка или специализирано оборудване. По време на екскурзията може да се осъществяват кратки пешеходни преходи за достигане на включените в тура забележителности и интересни природни обекти, но тези преходи ще са по силите за всички участници или ще има възможност за пропускането им.
 • Лек маршрут – Това е маршрут, в който не се предвиждат продължителни и стръмни изкачвания. Сумарната денивилация на маршрута (общо изкачените метри във височина) не надвхърля 600 метра, а продължителността на прехода не е повече от 4 до 6 часа и не надвишава 12 километра. По маршрута няма препятствия, които да изискват технически умения от участниците и се върви по повени пътеки или пътища. 

Маршрутът е подходящ за всички туристи, дори и за такива без предишен опит в планината.

 • Динамичен маршрут - Това е маршрут, в който има продължителни, но полегати изкачвания или кратки но стръмни такива. Сумарната денивилация на маршрута (общо изкачените метри във височина) е около 1000 метра, а продължителността на прехода не е повече от 6-9 часа и не надвишава 16 километра. По маршрута няма препятствия, които да изискват технически умения от участниците и се върви по каменисти пътеки или затревени склонове без пътека. 

Маршрутът е подходящ за туристи с добра физическа форма. В него могат да участват и хора без предишен опит в планината.

 • Труден маршрут - Това е маршрут, в който има продължителни или стръмни изкачвания. Сумарната денивилация на маршрута (общо изкачените метри във височина) е около 1300 метра, а продължителността на прехода може да достигне над 9 часа и да е повече от 16 километра. По маршрута може да има участъци без пътека или преминаване през морени, пресечен терен или стръмни склонове. По маршрута може да има препятствия, които да изискват технически умения от участниците.

Маршрутът е подходящ за хора с много добра физическа форма и с предишен опит в планината.

 • Екстремен маршрут - Това е маршрут, в който има продължителни или стръмни изкачвания. Сумарната денивилация на маршрута (общо изкачените метри във височина) може да надхвърли 1300 метра, а продължителността на прехода може да достигне над 9 часа и да е повече от 16 километра. По маршрута има участъци без пътека или преминаване през морени, пресечен терен или стръмни склонове, откатерване на скали, преминаване по скални ръбове или стръмни ледници. По маршрута има препятствия, които изискват технически умения от участниците.

Маршрутът е подходящ за хора с отлична физическа форма и много добър предишен опит в планината.

3. НУЖНАТА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕХОДИТЕ

 • Обувки – В зависимост от категорията на трудност на прехода или сезона, обувките могат да бъдат ниски (половинки или тричетвърти) или високи планински обувки. За по-голямата част от маршрутите е нужно да разполагате с високи планински обувки от водонепромукаем материал и със стабилна подметка. В повечето магазини тези обувки се продават като трисезонни. За по-сериозните зимни преходи или преходите на големи надморски височини ще имате нужда от зимни обувки.
 • Осветление – В случай на по-ранно стъмване поради сезона или удължаване на прехода поради форсмажорни обстоятелства, всеки участник трябва да носи осветление – фенерче или челник. Предимствата на челника са повече и екипът на ТрекМания ви препоръчва да ползвате него. В допълнение на това осветлението ще ви е нужно и при многодневните преходи, където в част от хижите няма ток денонощно или когато за даден връх се тръгва преди изгрев.
 • Облекло за дъжд – В зависимост от прогнозите, преходът може да се осъществи във време на дъжд или снеговалеж. За да се подсигурите комфорта и да бъдете сухи по време на пътуването, всеки участник трябва да разполага с дъждобран или водонепромукаеми яке и панталон. Добре е да помислите и за дъждобран за разница, за да сте сигурни, че вещите ви ще останат сухи.
 • Раница – при еднодневните преходи, раницата не трябва да надвишава 40 литра или 7-10 килограма.
 • Съд за вода – Добре е всеки участник да разполага с поне 1,5 литра вода. Преди всеки преход водачът ще ви даде информация за това дали ще има от къде да се налее вода по време на прехода и с минимум колко вода да тръгнете.
 • Храна – Добре е всеки участник да разполага с храна за прехода в зависимост от това какви хранения са включени в програмата. В допълнение съветваме винаги да имате с вас енергийни храни като шоколад, локум, тахан, мед, ядки или др.
 • Облекло подходящо за сезона и съобразено с терена и прогнозата. При съмнения с какво облекло да тръгнете на прехода, не се колебайте да се свържете с водача за съвет.
 • Гети и ръкавици – в зависимост от сезона е добре да разполагате с гети и ръкавици. Обърнете внимание, че гетите се използват не само при сняг, а и при дъжд, за да опазят краката ви сухи. Също така при очаквани ниски температури или обилен дъжд е добре да разполагате с повече от един чифт ръкавици.
 • Щеки – Щеките имат много предимства и са препоръчитителни за всички маршрути с категория динамичен и по-висока.
 • Медикаменти – препоръчително е всеки участник да има медикаменти за най-често срещаните здравни проблеми. В това число: превързочни материали, хапчета за разстройство и обезболяващи.

В допълнение на горе изброенита екипировка за всяка по-специфична програма участниците ще получават списък с нужната екипировка и информация или съдействие за това откъде могат да си я набавят.

4. ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО В ПЛАНИНАТА

Прогнозите, които са достъпни до широката публика чрез множеството медии, често могат да бъдат подвеждащи и още по-често неточни. В по-голямата част от случаите медиите дават твърде обща информация отнасяща се за големи региони, цялата страна или за общи тенденции. Времето в планините е твърде специфично, бързо променящо се и най-често се влияе от локални фактори. Възможно е на Мусала да има гръмотевична буря, а на Вихрен времето да е прекрасно. Затова подхождайте с недоверие към обобщаващи прогнози от типа „Времето в планините ще е ...“ Екипът на ТрекМания е запознат с метеорологичните особености на планините, следи прогнози от специализирани сайтове и може по време на преход да разчита локалните признаци на времето и да коригира маршрута според тях. В случай на крайно неблагоприятно време Трекмания си запазва правото да изменя или отменя дадени маршрути. Ако имате съмнения за това какво ще е времето в планината свържете се с нас!

 

Снимките в сайта са собственост на ТрекМания

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн